Archiwum kategorii: Z życia parafii

AKATYST KU CZCI BOGARODZICY – parafia św. Tomasza Ap. /19.12.2015, godz. 17.30/

akatyst1

Film „ODWAŻNI” – tylko dla mężczyzn

plakat1

Zapraszamy na film

„Odważni”

ciekawy, inspirujący, zabawny…

Film opowiada historię mężczyzn, którzy zmagają się z otaczającą ich rzeczywistością. Wspierają się i motywują wzajemnie w tym zadaniu. Jest to o tyle ważne, że życie może postawić przed nami bardzo różne wyzwania. Film pokazuje, jak odnosić sukcesy oraz jak podźwignąć się w przypadku porażki.

Poza tym, będzie dobre jedzenie 🙂

10.02.2015, godz. 19.00

Sala Koncertowa (na piętrze) w budynku Betania (ul. Dereniowa 12)

Chcesz więcej informacji, napisz:

mezczyzni@odpowiedzialni.com

projekcja tylko dla mężczyzn!!!

 

KONCERT KOLĘD W WYKONANIU SEMINARZYSTÓW MISYJNEGO SEMINARUM „REDEMPTORIS MATER”

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

ZAPROSZENIE KS. PROBOSZCZA NA RORATY ADWENTOWE

Odnowić śluby nasze chcemy, Maryjo!

W dniach 22-23 października b.r. przeżywaliśmy w parafii św. Tomasza Apostoła uroczystość nawiedzenia Matki Bożej w jasnogórskiej ikonie, w ramach peregrynacji Obrazu we wszystkich parafiach naszej archidiecezji. Myślą przewodnią peregrynacji jest powrót do Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. Oto przed Twoim wizerunkiem, z sercem pełnym wdzięczności: „Odnowić śluby nasze chcemy, Maryjo”. I stało się, że przez dwadzieścia cztery godziny nieustannego czuwania i modlitwy przy Ikonie jasnogórskiej przeżyliśmy czas błogosławiony, czas zwiastowania Maryi, czas nawiedzenia św. Elżbiety, czas wesela w Kanie Galilejskiej i nasz parafialny czas Wieczernika.

Uroczystość poprzedziły pogłębione rekolekcje maryjne poprowadzone przez o. Stanisława Przepierskiego, dominikanina. Ojciec Stanisław ukazał nam postać Matki Bożej w ewangelicznej perspektywie, podkreślając Jej, wręcz niemożliwe po ludzku biorąc, zaufanie i zawierzenie Bogu. Przecież Maryjne „Fiat” stało się na wieki wieków fundamentem zbawienia całej ludzkości!

Przygotowani duchowo włączyliśmy się w uroczystość powitania Świętego Wizerunku Nawiedzenia, uczestnicząc w procesji poprowadzonej przez ks. kard. Kazimierza Nycza, metropolitę warszawskiego, w asyście księży Gości i księży z naszej parafii, w otoczeniu służby liturgicznej, Kustodii relikwii św. Tomasza Apostoła, nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, zespołów i grup parafialnych i licznie zgromadzonych wiernych. Zaszczyt wniesienia Obrazu do pięknie udekorowanego kościoła i umieszczenia na przygotowanym tronie, przypadł w udziale młodym członkom Drogi Neokatechumenalnej.

Ks. proboszcz Henryk Małecki witając i zawierzając Matce Bożej parafię poprosił o opiekę, wsparcie i pomoc w spełnieniu potrzeb duchowych i materialnych każdej rodziny, osób samotnych, potrzeb młodych, dorosłych i sędziwych, a prosząc o łaskę wiary dla oddalonych od Boga, zagubionych, poszukujących swojego miejsca w otaczającej nas rzeczywistości, oddał ich przyszłość, z pełnym zaufaniem, w ręce Maryi. W dalszej kolejności Ikonę jasnogórską powitała rodzina i dzieci. Po powitaniach, rozpoczęła się uroczysta liturgia Mszy świętej celebrowanej przez Ks. Metropolitę, w koncelebrze licznego grona Księży.

W krótkiej homilii Ks. Kardynał ukazał cele, do których mamy dążyć w naszej pracy osobistej, w życiu wspólnotowym i dojrzewaniu w wierze. Ukazał potrzebę nieustannego dziękowania Bogu i Maryi za łaskę opieki, za wysłuchiwanie naszych próśb, pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych i prowadzenie nas ku zbawieniu przez całe życie, każdego dnia i w każdej godzinie.

Po Apelu Jasnogórskim rozpoczęły się wieczorne i całonocne czuwania modlitewne i msze święte w różnych intencjach, zgodnie z programem uroczystości Nawiedzenia. W programie znalazł się też czas modlitewnej ciszy. W ciszy, każdy z nas mógł bezpośrednio porozmawiać z niebieską Matką, zawierzyć Jej swoje troski, poradzić się w trudnych sprawach, podziękować za opiekę, wszelkie łaski i jakże często niezasłużone dary.

Jak podkreślił Ks. Proboszcz, w czasie bezpośredniego spotkania z Matką Bożą zadrżało niejedno ludzkie serce, poruszyło się niejedno sumienie, odmieniło się na lepsze ludzkie życie. Po przyjęciu z wiarą sakramentu chorych były też indywidualne uzdrowienia z choroby. I tak, w czasie błogosławionym nasza Matka dała swoim dzieciom wyraźny znak, że czuwa nad nami i otacza nas łaską i błogosławieństwem, jeśli tylko zechcemy z tych łask skorzystać.

Z wielkim żalem, żegnaliśmy Święty Obraz Nawiedzenia, włączając się o godz. 17.oo w uroczystą Mszę św. dziękczynną, poprowadzoną przez Ks. Proboszcza. W skupieniu i ze wzruszeniem powtarzaliśmy za ks. Celebransem słowa Aktu Zawierzenia Parafii Maryi. Dziękowaliśmy za Jej obecność, prosząc o potrzebne łaski do dalszego podtrzymania i pogłębiania naszej wiary, a także błagając o przemianę serc osób oddalonych od Boga.

W uroczystej procesji Święty Wizerunek Nawiedzenia wynieśli z kościoła Księża, a nadzwyczajni szafarze Komunii świętej umieścili Obraz w kaplicy – samochodzie. Wraz z Obrazem przekazany został przez ks. Proboszcza pod opiekę Ojca paulina, kustosza, ozdobny Ewangeliarz towarzyszący cały czas Ikonie jasnogórskiej

Po wizycie Matki Bożej w jasnogórskiej ikonie pozostały wspomnienia, poruszone serca i umysły, rozbudzone uczucia i nadzieje, pobudzona wiara. Pozostało pragnienie modlitwy osobistej, modlitwy w rodzinie, rozważań różańcowych we wspólnocie i tlące się gdzieś w zakamarkach niejednego umysłu pragnienie poprawy własnego życia, a być może przyszły zamiar zawiązania w naszej parafii nowych wspólnot – róż różańcowych, do czego gorąco nas zachęcał ojciec Stanisław. Czas pokaże, czy te uczucia i pragnienia spalą się w żarze dobrych chęci, czy wydadzą owoce w postaci konkretnych czynów i pomnożenia dobra, którym obdarzymy bezinteresownie innych ludzi.

 Andrzej Skoczek

00570009 00570024 00570032 00570035 00570042 00570062 00570063 00570066 00570074 00570075 00570082 00570091 00570093 00570094 00570098 00570099 00570101 00570102 00570105 00570106 00570107 00570108 00570109 00570110 00570111 00570112 00570115 00570118 00570122 00570123 00570124 00570197 00570198 00570202 00570204 00570214 00570215 00570217 00570219

Starsze posty «