Archiwum kategorii: Rodzina św. Tomasza z Akwinu

Rodzina św. Tomasza z Akwinu

Nasza wspólnota powstała w 1992 roku z inicjatywy ks. dr. Janusza Węgrzeckiego i dr. Stanisława Krajskiego. Jesteśmy wspólnotą katolików pragnących myśleć i działać w duchu Ewangelii i tradycji, zgodnie z nauczaniem Kościoła i w myśl zaleceń Soboru Watykańskiego II: „…podążać śladami Doktorów Kościoła, a szczególnie św. Tomasza z Akwinu”. W czasie spotkań były rozważane teksty Doktorów Kościoła, wybrane zagadnienia z teologii, ascetyki, mistyki i filozofii.

Od 1995 roku opiekunem wspólnoty jest ks. dr Tomasz Małkiński, z którym zgłębialiśmy zagadnienia psychologii życia religijnego jednostki, rodziny i wspólnoty.

Po zapoznaniu się z życiem i myślą św. Tomasza z Akwinu oraz św. Augustyna wysłuchaliśmy wykładów św. p. mgr Marii Kominek OPS pt. ” Msza św. w nauce św. Tomasza z Akwinu” oraz dr. Stanisława Krajskiego ” Nauka św. Augustyna, a chrześcijańska Polska XXI wieku”. Następnie zostały omówione encykliki Jana Pawła II ” Ecclesia in Europa”, ” Fides et ratio” oraz wybrane rozdziały książki „Przekroczyć próg nadziei”.

Jednym z rozważanych tematów był kult Miłosierdzia Bożego według dzienniczka św. siostry Faustyny oraz życie i dzieło św. ojca Maksymiliana Kolbe i św. Andrzeja Boboli.

W trwającym obecnie Roku Wiary przedmiotem naszych refleksji i rozważań jest Katechizm Kościoła Katolickiego, a szczególnie rozdziały poświęcone podstawowym prawdom wiary.

Nasze spotkania odbywają się w każdy piątek o godz. 18.00 w Bibliotece Parafialnej. Zapraszamy na nie wszystkich chętnych i zainteresowanych. Na pewno nie będzie to czas zmarnowany.

Rodzina św. Tomasza z Akwinu

Kiedy: piątki 20:00 – 21:30
Opiekun: ks. dr Tomasz Małkiński

Czytaj wpis