Archiwum kategorii: Koło Przyjaciół Radia Maryja

Koło przyjaciół Radia Maryja

Koło przyjaciół Radia Maryja:

  • Opiekun Koła – Ks. Prałat Tomasz Król
  • Przewodniczący – Andrzej Wójcik
  • Zastępca przewodniczącego – Stefania Suchecka
  • Skarbnik Koła – Jadwiga Milewska

Cele i zadania Wspólnoty:

  • Działalność Wspólnoty podporządkowana jest „Programowi działania Koła Przyjaciół Radia Maryja”, opracowanego przez Biuro Radia Maryja w Toruniu. Statut Rodziny Radia Maryja zatwierdzony został przez Konferencję Episkopatu Polski w maju 2006 r.
  • Naczelnym zadaniem Wspólnoty jest wsparcie modlitewne i materialne Radia Maryja, Telewizji Trwam i innych Dzieł powstałych przy tych mediach.
  • Dużą troską dla Wspólnoty, są: głęboka formacja duchowa w kierunku całkowitego zawierzenia Bogu, oraz budzenie świadomości i aktywności obywatelskiej.
  • Życiowe kredo każdego Członka Rodziny Radia Maryja, oznacza praktyczną realizację zawołania – „Kocham! Boga, Kościół, Ojczyznę i Ludzi”.
  • Spotkania Wspólnoty odbywają się w cyklu miesięcznym – w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.

Oficjalną i najważniejszą częścią spotkania Wspólnotowego jest Msza Święta o godzinie 12:00, sprawowana w intencji Radia Maryja i Dzieł przy nim powstałych. Część formacyjna spotkania rozpoczyna się o godzinie 13:15 w domu parafialnym „BETANIA”.

Więcej na stronie Koła: kp.radiamaryja.77x.pl

Kontakt telefoniczny: 720 530 102