Archiwum kategorii: Rada ekonomiczna

Sprawozdanie finansowe za 2015 r.

Czytaj wpis

Posiedzenie Rady Ekonomicznej (21.08.2013)

Ks. Proboszcz omówił postęp prac budowlano-porządkowych wokół budynków parafialnych, a także sytuację finansową parafii i planowane w przyszłości inwestycje dotyczące oświetlenia, ogrzewania i nowego pokrycia dachu kościoła. Szczegółowy zapis protokołu znajduje się w dokumentach parafii i jest do wglądu dla osób zainteresowanych.

Protokół z posiedzenia Rady Ekonomicznej w dn. 25.03.2013 r.

Na posiedzeniu została omówiona bieżąca sytuacja ekonomiczno-budowlanai zarysowane plany na najbliższą przyszłość. Szczegółowy zapis protokołu znajduje się w dokumentach parafii i jest do wglądu dla osób zainteresowanych.

Posiedzenie Rady Ekonomicznej (28.12.2012)

Protokół z posiedzenia Rady Ekonomicznej w parafii św. Tomasza Ap. odbytego
w dniu 28 grudnia 2012 roku,

Przedmiotem spotkania było:

 1. Przygotowanie sprawozdania gospodarczego i finansowego parafii za czas czterech miesięcy tj. od września do końca roku 2012. Od września 2012 r. zostały bowiem przejęte sprawy finansowe parafii przez nowego Ks. Proboszcza.
 2. Przedstawienie sytuacji budowlano-prawnej wszystkich obiektów wybudowanych na posesji parafii św. Tomasza Apostoła przy ul. Dereniowej 12. Czytaj wpis

Posiedzenie Rady Ekonomicznej (5.10.2012)

5.10.2012 odbyło się pierwsze posiedzenie Parafialnej Rady Ekonomicznej. Po krótkiej modlitwie Przewodniczący – ks. prałata dr. Henryk Małecki odebrał od nowo powołanych członków Rady uroczyste przyrzeczenie respektowania praw i obowiązków zawartych w Statucie, a także pomocy duszpasterzom w ich trosce i w staraniach o dobro duchowe i materialne parafii. Wyjaśnił też zebranym specyfikę tego parafialnego zespołu. Czytaj wpis

Rada ekonomiczna

Rada Ekonomiczna działa na podstawie statutu.

Członkowie Rady Ekonomicznej:

 1. Ks. Paweł Budziak
 2. Bartosz Bujak
 3. Ks. Tomasz Chruścik
 4. Ks. Witold Kocon
 5. Ks. prałat Henryk Małecki (przewodniczący)
 6. Ks. kanonik Tomasz Małkiński
 7. Andrzej Skoczek
 8. Ks. Michał Szymański
 9. Bożena Tomalak

Starsze posty «