Archiwum kategorii: Rada duszpasterska

Spotkanie Rady Duszpasterskiej

W dn. 13 czerwca 2016 roku odbyło się piąte w tym roku  i ostatnie przed wakacjami, spotkanie Rady Duszpasterskiej. Zostały omówione zmiany personalne w parafii, przebieg uroczystości odpustowych, w tym celebra Mszy św. z okazji jubileuszu 25 lecia święceń kapłańskich księży prałatów Tadeusza Bożełko i Tomasza Małkińskiego. Omówiono przebieg prac budowlanych w parafii, stopień zaawansowania przyłącza wody, a także trzy etapy aranżacji i przebudowy sali koncertowej. Poinformowano o końcowych przygotowaniach do przyjęcia gości przybyłych na Światowe Dni Młodzieży.

Rada Duszpasterska parafii św. Tomasza Apostoła w Warszawie (na lata 2015-2018)

Czytaj wpis

Posiedzenie Rady Duszpasterskiej w dn. 9.06.2014 r.

Odbyło się kolejne posiedzenie Rady Duszpasterskiej. Głównym tematem spotkania było omówienie przygotowania do odpustu parafialnego oraz do uroczystości Bożego Ciała. W trakcie dyskusji ustalono, że ważnym  zadaniem wspólnoty parafialnej jest poszukiwanie i tworzenie płaszczyzny kontaktów międzyludzkich nie tylko poprzez sprawowaną liturgię, ale również na drodze dobrej zabawy i kontaktów towarzyskich, aby w ten sposób przełamywać anonimowość. Taką właśnie ważną misją ewangelizacyjną, wykraczającą poza mury świątyni, jest w naszej wspólnocie odpust parafialny.

Czytaj wpis

Posiedzenie Rady Duszpasterskiej w dn. 24.03.2014 r.

Kolejne posiedzenie Rady Duszpasterskiej w dn. 24 marca b.r. dotyczyło omówienia przebiegu uroczystości kanonizacyjnych Jana XXIII i Jana Pawła II w archidiecezji warszawskiej oraz przygotowań naszej parafii do tego niezwykle ważnego wydarzenia. Zapoznano się z fragmentami Listu JE Ks. Kardynała Kazimierza Nycza  na temat przygotowania duchowego wiernych do uroczystości kanonizacyjnych, a także z komunikatem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii nt. ogólnopolskiej inicjatywy duszpasterskiej – „Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia„.
Czytaj wpis

Posiedzenie Rady Duszpasterskiej w dn. 09.12.2013 r.

Na posiedzeniu Rady Duszpasterskiej połączonym z opłatkiem i życzeniami świątecznymi oraz noworocznymi  Proboszcz Ks. Henryk Małecki podsumował działalność duszpasterską w Parafii i omówił postęp prac administracyjno-budowlanych w minionym roku. Czytaj wpis

Posiedzenie Rady Duszpasterskiej w dn. 12.092013 r.

Na posiedzeniu zostały omówione planowane zamierzenia i inicjatywy duszpasterskie, które będą podejmowane w naszej parafii w najbliższej i nieco dalszej perspektywie. Czytaj wpis

Starsze posty «