Archiwum kategorii: Komentarze do czytań

KOMENTARZ NA III NIEDZIELĘ ADWENTU

Iz 61, 1-2a.10-11; 1 Tes 5, 16-21; J 1, 6-8.19-28

Dzisiejsza trzecia Niedziela Adwentu zwana „Gaudete” – radujcie się, zaprasza nas do tego abyśmy dziękowali Panu Bogu i radowali się z Jego Obecności w naszym życiu. Czy jestem człowiekiem autentycznej radości wewnętrznej, której źródłem jest życie wewnętrzne? Gdy człowiek żyje w zgodzie z sobą, z innymi i z Panem – jest radosny.

 

Ks. Tomasz Małkiński

KOMENTARZ NA XXX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ /26.10.2014/

Wj 22, 20-26; 1 Tes 1, 5c-10; Mt 22, 34-40

 

Dobrze jest znać odpowiedź na pytanie o to co jest najważniejsze w życiu człowieka. Pan Jezus rozwiązując tą kwestię  wskazuje jednoznacznie, że chodzi o  zachowanie przykazania miłości Boga i bliźniego. Jednakże musimy pamiętać, że znajomość odpowiedzi w tak ważnej sprawie nie wystarczy do zbawienia. Aby dostać się do Królestwa Niebieskiego, każdego dnia musimy wcielać w życie przykazanie miłości do Boga i do ludzi. Musimy czynić to z ogromną determinacją: całym sercem, całą duszą i całym
swoim umysłem. Wtedy będziemy upodabniać się do Jezusa, który cały oddany jest Ojcu i braciom, a to jest przecież „przepustką” do nieba.

ks. Tadeusz Bożełko

Komentarz na 28 niedzielę zwykłą

Iz 25, 6-10a; Flp 4, 12-14, 19-20; Mt 22, 1-14

Prorok Izajasz, żyjący w VIII wieku przed narodzeniem Pana Jezusa, mówi, że Pan Bóg dla dobrych ludzi, którzy
w Nim pokładają nadzieję i Go kochają, przygotuje wspaniałą ucztę. A psalmista śpiewa „po wieczne czasy zamieszkam u Pana”. Nasze szczęście to niebo, które otrzymujemy z rąk Pana.

ks. Tomasz Małkiński

Komentarz na 24 niedzielę zwykłą

Cierpienie nie jest chciane przez Boga, jest konsekwencją grzechu pierworodnego i grzechu każdego z nas. Żadna religia ani system filozoficzny nie jest w stanie wytłumaczyć cierpienia. Są poza chrześcijańską teologią
i nauczaniem różne systemy filozoficzne podpowiadające jak unikać krzyża czyli odpowiedzialności i ofiarnej miłości. Pan Jezus uczy nas, że wywyższenie krzyża i przyjęcie go może poprowadzić nas do zbawienia. Jeżeli zdecydujemy się wziąć krzyż naszych codziennych obowiązków: małżeńskich, rodzinnych, zawodowych, a także krzyż swojej kruchości, samotności, cierpienia i ograniczenia wynikającego z choroby czy wieku, to stanie się on znakiem zwycięstwa,  miłości, znakiem łączącym nas z Bogiem i ludźmi. Przestajemy wtedy żyć egoistycznie – tylko dla siebie.

x. Henryk Małecki

Komentarz na 5 niedzielę zwykłą

Iz 58, 7-10; 1 Kor 2, 1-5; Mt 5, 13-16

„Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, będzie miał światło życia”, śpiewamy w dzisiejszej aklamacji przed Ewangelią, ale za chwilę słyszymy: „Wy jesteście światłem świata”. Pierwszym, w którym wypełniły się te słowa jest Jezus Chrystus; Jego świecznikiem stał się krzyż gdzie w pełni objawiła się miłość Boga do człowieka: „Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że JA JESTEM”.

I my możemy stać się światłem dla innych, ale tylko wtedy, gdy najpierw sami staniemy się przeźroczyści, przeniknięci nauką i doświadczeniem krzyża. Jest to warunek konieczny, aby być  odblaskiem tej światłości, którą jest Jezus Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały.

ks. Witold Kocon

 

 

Komentarz na 4 niedzielę zwykłą – Święto Ofiarowania Pańskiego.

Ml 3,1-4; Hbr 2,14-18; Łk 2,22-40

Zgodnie z obowiązującym Prawem, Maryja i Józef przynoszą do Świątyni swego Pierworodnego Syna i ofiarowują Go Bogu. Gest ten pokazuje, że nawet Jezus Chrystus nie chce być wolny od przestrzegania Prawa i wypełniania obowiązków religijnych. Jest to dla nas przykład, że zasady wiary są istotnym elementem życia duchowego oraz relacji z Bogiem. Choć Jezus jest Bogiem szanuje Prawo dane ludziom. Tym bardziej więc my, winniśmy szanować Prawo dane nam przez Boga.

ks. Tomasz Chruścik

Starsze posty «