«

»

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA DLA OSÓB DOROSŁYCH

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA DLA OSÓB DOROSŁYCH ROZPOCZNIE SIĘ 27.02.2017 O GODZ. 20.00 W DOMU PARAFIALNYM „BETANIA”.

MSZA ŚW. Z UDZIELENIEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA ODBĘDZIE SIĘ W NASZEJ PARAFII 08.06.2017r.

DOKUMENTY DO BIERZMOWANIA

  1. Metryka chrztu (należy wziąć z kancelarii w parafii, w której odbył się chrzest) Jeśli chrzest odbył się w parafii św. Tomasza to proszę dostarczyć kartkę z imieniem i nazwiskiem oraz datą chrztu do ks. Jana.
  1. Zaświadczenie od świadka bierzmowania. Taki dokument zdobędzie Twój potencjalny świadek w swojej parafii zamieszkania, w kancelarii. Kto może być świadkiem bierzmowania? Ktoś, kto jest katolikiem, już bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (dlatego nie mogą być świadkami bierzmowania m.in. osoby, które żyją w związkach niesakramentalnych).
  1. Pozwolenie na bierzmowanie poza parafią zamieszkania (dotyczy tylko tych, którzy nie mieszkają na terenie parafii św. Tomasza. W takim wypadku należy udać się do kancelarii we własnej parafii zamieszkania).