«

»

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA /23.10.2016/

  1. Rozpoczynamy dziś Tydzień Misyjny, przeżywany pod hasłem: „Ochrzczony to znaczy posłany”. Pamiętajmy w naszych modlitwach o misjonarzach i misjonarkach, głoszących Ewangelię na całym świecie.
  2. Od dzisiaj, a także 30.10 oraz 1. i 2. listopada, zbieramy na wypominki za naszych bliskich zmarłych. Ofiary przyjmujemy w zakrystii, w kancelarii oraz w kruchcie kościoła, gdzie dyżurują księża.
  3. Dzisiaj dziewczęta ze służby liturgicznej gorąco zapraszają parafian na kiermasz ciast upieczonych przez nie i przez ich rodziców. Serdecznie prosimy o wsparcie tej inicjatywy. Pozyskane fundusze przeznaczane są na formację dziewcząt i częściowe refundowanie ich wspólnych wyjazdów.
  4. Przez cały październik zapraszamy na modlitwę różańcową: dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 17.30, a dla dorosłych codziennie o godz. 18.00.
  5. W naszej parafii trwają katechezy Drogi Neokatechumenalnej, pomagające w odkrywaniu bogactwa chrztu i prowadzące do radości ze spotkania z Chrystusem zmartwychwstałym. Katechezy odbywają się w kościele dolnym w poniedziałki i czwartki o godz. 20.00. Serdecznie zapraszamy!
  6. Jutro o godz. 19.00 rozpocznie się w naszej parafii kurs Alpha. Jest to inspirujący cykl dziesięciu cotygodniowych spotkań umożliwiających odkrycie głębszego znaczenia chrześcijaństwa i zbudowania osobistej więzi z Bogiem. Każde spotkanie rozpoczyna się wspólnym posiłkiem, po którym jest krótki wykład o tematyce biblijnej i dyskusja w małych grupach. Udział w Kursie Alpha jest bezpłatny. Więcej informacji i zapisy na stronie naszej parafialnej wspólnoty „Chefsiba”: www.chefsiba.pl.
  7. W piątek obchodzimy święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Pamiętajmy w naszych modlitwach o księdzu prałacie Tadeuszu Bożełko, który pełni posługę w naszej parafii.
  8. Spotkanie Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT odbędzie się w najbliższy piątek. Rozpoczynamy Mszą Świętą o godz. 19.00. Temat spotkania: „Szef firmy, szef rodziny. Zarządzanie kryzysowe w ciężkich czasach”. Zapraszamy.
  9. Życzymy wszystkim Bożej opieki w rozpoczynającym się tygodniu.