«

»

BIBLIJNA AKADEMIA NAJMŁODSZYCH 2016/2017 – regulamin.

Regulamin konkursu

  1. Cele

Wsparcie form katechezy przyparafialnej dla dzieci. Pogłębienie wiedzy biblijnej i znajomości Pisma Świętego. Aktywizacja dzieci gromadzących się na niedzielnych Mszach św. w parafiach. Zaangażowanie i integrowanie rodzin wokół problematyki duszpasterstwa biblijnego. Pogłębienie osobistej relacji uczestników konkursu z Panem Bogiem.

 

  1. Organizatorzy

Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej

Katolicki Ośrodek Apostolatu Biblijnego.

III. Uczestnicy

Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych

  1. Zasady organizacyjne
  2. Konkurs trwa w parafiach od 25 września 2016 roku (1. seria pytań) do 2 kwietnia 2017 roku (21. seria pytań). Finał odbędzie się 20 maja 2017 roku w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Konkurs ma charakter archidiecezjalny, chociaż realizowany jest w parafiach. Polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pięć pytań testowych dotyczących znajomości tekstu ewangelii przeznaczonej na daną niedzielę.
  3. Na stronie internetowej Katolickiego Ośrodka Apostolatu Biblijnego (UWAGA: NOWY ADRES INTERNETOWY STRONY –www.koab.pl) systematycznie ukazują się pytania testowe dla uczestników Biblijnej Akademii Najmłodszych 2017.  Dzieci powielone pytania otrzymują w niedzielę po Mszy św. o godz.10.30.
  4. Podpisane przez siebie kartki z odpowiedziami dzieci składają podczas niedzielnej Mszy świętej.
  5. Odpowiedzi ukazują się na stronie Katolickiego Ośrodka Apostolatu Biblijnego (UWAGA: NOWY ADRES INTERNETOWY STRONY – www.koab.pl) najwcześniej w poniedziałek po konkursowej niedzieli.
  6. Punkty za trafne odpowiedzi są systematycznie zliczane przez cały rok. W ten sposób tworzy się praktyczna lista uczestników Akademii i przy okazji trwa rywalizacja między dziećmi.
  7. Po zakończeniu konkursu w parafiach (2 kwietnia 2017 roku) następuje ogłoszenie wyników w parafiach (23 kwietnia 2017 roku). Dzieci otrzymują nagrody i wyróżnienia fundowane przez parafię, a najlepsi zaproszeni są na finał archidiecezjalny, organizowany przez Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.

UWAGA:

Nazwiska trzech najlepszych uczestników BAN 2017 w parafiach należy przesłać
w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2017 roku do Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży na e-mail:mprzybylski@mkw.pl
. W związku z przygotowaniem finału i gali finałowej po tym terminie nie będą przyjmowane żadne zgłoszenia.

W sobotę, 20 maja 2017 roku, w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej odbędzie się finał
oraz Gala finałowa BAN 2017 i nagradzanie najlepszych z najlepszych.