«

»

Daty Komunii Św. w 2017r.

Szkoła Przymierza Rodzin – 7.05, godz. 10.30
SP 323 (klasy ABCD) – 14.05, godz. 10.30
SP 323 (klasy EFGH) – 14.05, godz. 13.15
SP 318 – 21.05, godz. 10.30
SP 310 – 28.05, godz. 10.30