«

»

ZAPRASZAMY NA CZTERODNIOWĄ PIELGRZYMKĘ NA UKRAINĘ

Termin : 22-25 września 2016  (od czwartku do niedzieli)
Cena: 650 PLN / 1 os.  
Cena nie obejmuje biletów wstępu (płatne dodatkowo - 45 zł) 

Program pielgrzymki: 

1. dzień: Żółkiew – Tarnopol. 
1. 06.00 – wyjazd z Warszawy. 
2. Przejście graniczne: Hrebenne - Rawa Ruska: odprawa graniczna, przesunięcie czasu o 1 h 
do przodu. 
3. Żółkiew – rynek Starego Miasta, zamek, kolegiata św. Wawrzyńca. 
4. Tarnopol – hotel: zakwaterowanie, obiadokolacja. 
5. Tarnopol – pomnik króla Daniela Halickiego, kościół podominikański (obecnie katedra 
bizantyjska Niepokalanego Poczęcia NMP). 
6. Tarnopol - nocleg. 

2. dzień: Trembowla – Jazłowiec – Okopy Św. Trójcy – Chocim – Kamieniec Podolski. 
1. Śniadanie. 
2. Trembowla – ruiny zamku, znanego z bohaterskiej obrony w 1675 r. 
3. Jazłowiec – ruiny zamku, klasztor ss. Niepokalanek – grób bł. Marceliny Darowskiej. 
4. Okopy Św. Trójcy – ruiny fortu, ujście Zbrucza do Dniestru. 
5. Chocim – twierdza. 
6. Kamieniec Podolski – zamek, katedra, kościół dominikanów. 
7. Kamieniec Podolski – hotel: zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

3. dzień: Skala Podolska – Zbaraż – Poczajów – Podhorce – Olesko. 
1. Śniadanie. 
2. Skała Podolska – ruiny zamku. 
3. Zbaraż – miejsce obrony Polaków przed Kozakami i Tatarami – muzeum Kozactwa. 
4. Poczajów- Ławra Poczajowska - prawosławny zespół cerkiewny. 
5. Podhorce – zamek Koniecpolskich, kościół św. Józefa i Podwyższenia Krzyża Świętego. 
6. Olesko – zamek Sobieskich – muzeum. 
7. Lwów - hotel, zakwaterowanie, obiadokolacja. 
8. Lwów – Stare Miasto – czas wolny, Lwów - nocleg 

4. dzień: Lwów. 
1. Śniadanie. 
2. Lwów – Cmentarz Łyczakowski i Orląt Lwowskich, sobór św. Jura. Wysoki Zamek, rynek, 
katedra ormiańska, kaplica Boimów, opera, cerkiew wołoska, pomnik A. Mickiewicza, pomnik 
króla Daniela. 
3. 13.00 – Msza św. w archikatedrze rzymsko-katolickiej. 
4. Obiad. 
5. Przejście graniczne: Rawa Ruska - Hrebenne. 
6. Powrót do Warszawy w godzinach nocnych. 
 
Zapisy i opłata  dokonywane będą pod koniec lipca 2016 r.