«

»

PLAN TRIDUUM PASCHALNEGO

Liturgia Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek: godz. 18.00

Liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek: godz. 17.00

Droga Krzyżowa z par. Ofiarowania Pańskiego do par. św. Tomasza Ap.
w Wielki Piątek: godz. 20.00

Liturgia Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę: godz. 20.00

W Wielki Piątek i Wielką Sobotę zapraszamy na jutrznię z godziną czytań
o godz. 8.00.

Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę od godz. 9.00 – 18.00

Msza Święta Rezurekcyjna z procesją w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego: godz. 6.00

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie będzie Mszy św. o godz. 7.30.