«

»

Sprawozdanie finansowe za 2015 r.

Rada Ekonomiczna jest organem doradczym, i wspomagającym proboszcza w zakresie spraw majątkowych, finansowych i budowlanych w –parafii. Rada czuwa nad całością inwentarza kościelnego, służy proboszczowi pomocą przy wykonywaniu podjętych zadań budowlanych, czy remontowych, pomaga w zdobywaniu środków finansowych i odpowiednich fachowców, służy radą w ocenie inicjatyw i zamierzeń inwestycyjnych, informuje parafian o potrzebach ekonomicznych parafii ustalonych na zebraniu Rady, a także informuje proboszcza o społecznym odbiorze tych zamierzeń wśród parafian (wyciąg z punktu 7 Statutu Rady Ekonomicznej).

         W naszej parafii Rada Ekonomiczna ze względu na swoją specyfikę jest ograniczona do kilku osób. W skład Rady powołanej na lata 2015-2018 wchodzą księża: ks. Henryk Małecki, ks. Paweł Budziak i ks. Tomasz Małkiński, a także osoby świeckie: pani Bożena Tomalak i panowie: Zbigniew Gajczyk, Jan Maślankowski, Maciej Rewucki i Andrzej Skoczek. Wszyscy powołani przez ks. Proboszcza członkowie są związani z parafią i posiadają duże umiejętności i niezbędne doświadczenie w zakresie spraw podejmowanych przez Radę Ekonomiczną.

         W dniu 30 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Ekonomicznej poświęcone omówieniu spraw finansowo-gospodarczych w parafii w związku z zakończeniem roku kalendarzowego. Na posiedzeniu przygotowano także sprawozdanie finansowe za 2015 r.

 

Sprawozdanie finansowe za 2015 r.

PRZYCHODY (ofiary składane na tacę, okolicznościowe składane na kościół, składane w czasie kolędy i za użytkowanie powierzchni kościelnych)

Łącznie w 2015 r. – 1 262 877 zł

W tej sumie:

ROZCHODY STAŁE (pensje i opłaty ZUS pracowników świeckich, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, za wywóz śmieci, za telefon i Internet, za ochronę, a także opłacane podatki)

Łącznie w 2015 r. –     616 512,87 zł

ROZCHODY ZMIENNE ( opłaty za prace ziemne, kamieniarskie, stolarskie, elektryczne, porządkowe, nasadzeniowe, a także bieżące wydatki na remonty pomieszczeń plebanii, domu parafialnego i funkcjonowanie kościoła)

Łącznie w 2015 r. –     605 508,21 zł

W tym remont kotłowni                           –   252 262,50 zł

Łączna suma wydatków w 2015 r.     –   1 222 021,08 zł

Pozostało w kasie kościoła               –       40 855,92 zł  

Uwaga: Trzeba podkreślić, że pieniądze składane na tacę, ofiarowywane przez sponsorów na budowę kościoła, przekazywane na konto, zbierane w niedziele inkasenckie i z ofiar złożonych w czasie kolędy są przeznaczone wyłącznie na potrzeby gospodarcze parafii.         

       Księża utrzymują się z ofiar składanych na intencje mszalne i z ofiar dobrowolnych z okazji chrztów, ślubów, pogrzebów. Ta zasada jest w naszej parafii rygorystycznie przestrzegana.

W dyskusji zwrócono uwagę , że pomimo szerokiego frontu prac remontowo-budowlanych, w tym wyposażenia nowej kotłowni w kosztowne urządzenia grzewcze, po całkowitym rozliczeniu, w kasie parafialnej pozostało ponad 40 tys. złotych. Świadczy to o bardzo rozsądnym i oszczędnym gospodarowaniu finansami w naszej parafii.