«

»

Rada Duszpasterska parafii św. Tomasza Apostoła w Warszawie (na lata 2015-2018)

Rada Duszpasterska jest miejscem dialogu duchownych i świeckich, współpracy i współodpowiedzialności za parafię. Rada Duszpasterska jest organem doradczym i wspomagającym proboszcza w działalności duszpasterskiej. Szczególnym przedmiotem jej troski powinno być zatem pogłębianie religijnej świadomości parafian, budzenie postawy odpowiedzialności za parafię jako wspólnotę, dbałość o wychowanie chrześcijańskie, rozwijanie inicjatyw apostolskich wśród parafian, formułowanie propozycji i wniosków dotyczących doskonalenia pracy duszpasterskiej w parafii ( ze Statutu Parafialnej Rady Duszpasterskiej, pkt 2 i 8).
W poprzedniej trzy letniej kadencji Rada Duszpasterska spotykała się praktycznie co 6-8 tygodni. Na spotkaniach omawiano sprawy bieżące, a także rozwiązywano problemy wynikające z obowiązków statutowych, aby wspomagać ks. Proboszcza i pozostałych księży w działalności duszpasterskiej.
Do składu Rady Duszpasterskiej na lata 2015-2018 zostało powołanych przez księdza Proboszcza: pięciu księży, dwie siostry zakonne i osiemnaście osób świeckich.

Rada Duszpasterska parafii św. Tomasza Apostoła w Warszawie (na lata 2015-2018):

1. Ks. Henryk Małecki
2. Ks. Paweł Budziak
3. Ks. Tomasz Małkiński
4. Ks. Witold Kocon
5. Ks. Jan Skibiński
6. s. Marzena Kudlińska
7. s. Barbara Krzysztofek

8. Elżbieta Białek
9. Grażyna Białkowska
10. Marek Goluch
11. Teresa Gołaszewska
12. Magdalena Kachniarz
13. Helena Kazieko
14. Lucyna Kazieko
15. Alicja Lesiak
16. Iwona Makowiecka
17. Andrzej Molenda
18. Anna Paziewska
19. Anna Rybak
20. Andrzej Skoczek
21. Elżbieta Skopińska
22. Agnieszka Suska
23. Robert Suski
24. Andrzej Wójcik
25. Wiktor Zagórski