«

»

BIBLIJNA AKADEMIA NAJMŁODSZYCH 2015/16 REGULAMIN

Regulamin konkursu
I. Cele
Wsparcie form katechezy przyparafialnej dla dzieci. Pogłębienie wiedzy biblijnej i znajomości Pisma Świętego. Aktywizacja dzieci gromadzących się na niedzielnych Mszach św. w parafiach. Zaangażowanie i integrowanie rodzin wokół problematyki duszpasterstwa biblijnego. Pogłębienie osobistej relacji uczestników konkursu z Panem Bogiem.
II. Organizatorzy
Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej Katolicki Ośrodek Apostolatu Biblijnego.
III. Uczestnicy
Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych (w porozumieniu z Organizatorem można do finału zgłosić dzieci młodsze, ale umiejące czytać.
IV. Zasady organizacyjne
1. Konkurs trwa w parafiach od 27 września 2015 roku (1. seria pytań) do 10 kwietnia 2016 roku (21 serii pytań). Finał odbędzie się 7 maja 2016 roku w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Konkurs ma charakter archidiecezjalny, chociaż realizowany jest w parafiach.
Polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pięć pytań testowych dotyczących znajomości tekstu ewangelii przeznaczonej na daną niedzielę.
2. Podpisane przez siebie kartki z odpowiedziami dzieci składają podczas niedzielnej Mszy świętej.
4. Odpowiedzi ukazują się na stronie Katolickiego Ośrodka Apostolatu Biblijnego (UWAGA: NOWY ADRES INTERNETOWY STRONY – www.koab.pl) najwcześniej w poniedziałek po konkursowej niedzieli.
5. Punkty za trafne odpowiedzi są systematycznie zliczane przez cały rok. W ten sposób tworzy się praktyczna lista uczestników Akademii i przy okazji trwa rywalizacja między dziećmi. Punktacja umieszczana jest na stronie parafialnej
6. Po zakończeniu konkursu w parafiach (10 kwietnia 2016 roku) następuje ogłoszenie wyników w parafiach (24 kwietnia 2016 roku). Dzieci otrzymują nagrody i wyróżnienia fundowane przez parafię, a najlepsi zaproszeni są na finał archidiecezjalny, organizowany przez Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.