«

»

O wielkopostnych rekolekcjach w Gimnazjum im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej

 

Trzydniowe rekolekcje w Gimnazjum Nr 93 im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej rozpoczęły się w Środę Popielcową podczas Mszy św. celebrowanej przez proboszcza ks. Henryka Małeckiego, w otoczeniu grona księży. Już sama ceremonia tradycyjnego posypania głów popiołem, potwierdzona Słowem Bożym, otwierała nasze umysły i serca na kruchość i miałkość życia człowieka i usposabiała licznie zgromadzoną młodzież gimnazjalną i dorosłych, zebranych wokół ołtarza, do zastanowienia się nad sensem ludzkiego życia.

Atmosferę skupienia i głębszej refleksji podkreślił w swojej homilii Ks. Proboszcz. Oto mądrość Kościoła i starożytne praktyki pokutne każą nam zgiąć kolana i pochylić głowę przed Majestatem Bożym, bo jesteśmy tylko prochem i niczym więcej.  Trzeba uświadomić sobie, że wszelkie rodzaje pychy kreujące bunt przeciwko Panu Bogu są grzechem, z którym  należy nieustannie walczyć. Uznanie, że Bóg jest moim Panem i dawcą wszelkiego dobra materialnego, intelektualnego, duchowego, kulturowego  jest niezwykle ważne, aby stanąć w prawdzie wobec siebie i bliźniego.

P1100507

P1100508P1100509

P1100512P1100513

Młodzież wyposażona w mocne argumenty i ukierunkowana duchowo udała się po Mszy św. na zajęcia warsztatowe do budynku szkoły, aby tam w podzespołach rozwijać swoje zainteresowania, poszerzać wiedzę i rozwiewać wątpliwości.

Warto podkreślić, że uczennice i uczniowie Gimnazjum Izabeli Czartoryskiej od kilku już lat uczestniczą w corocznych rekolekcjach, bogato przygotowywanych tematycznie. Każdego dnia młodzież uczestniczy najpierw w Mszy św. przygotowując się duchowo do zaplanowanych zajęć.  Wystarczy wspomnieć, że w tym roku,  pierwszego dnia, rozwinięto w szkole 21 warsztatów, na których dyskutowano o problematyce seksualnej, psychologicznej, religijnej, artystycznej, misyjnej, psychologiczno-społecznej, teatralnej,  filmowej, ikonograficznej, wyznaniowej, muzycznej i o zagadnieniach dotyczących różnych mniejszości.

Podobne w treści warsztaty przygotowano również w trzecim dniu rekolekcji. Wszystkie poprowadzone były przez księży, siostry zakonne i osoby świeckie specjalizujące się w odpowiednich dziedzinach wiedzy. Przykładowo w problematyce moralnej o. Janusz Chwast OP podjął tematykę: „Opętanie, okultyzm, wróżby – zabawa czy zagrożenie?”. Na forum dyskusyjnym ks. Tadeusz Aleksandrowicz poprowadził temat : „Jaka jest różnica pomiędzy magią, a wiarą, magiem, a prorokiem?”. W szerokim obszarze zagadnień religijnych uwagę przyciągał temat :”Prawda o Biblii” poprowadzony przez wykładowcę Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie ks. prałata dr Henryka Małeckiego, naszego proboszcza.

P1100514

Zapewne, aby dać młodzieży chwilę wytchnienia i intelektualnej refleksji dwa dni warsztatowe przedzielono możliwością obejrzenia filmów: „Bogowie”, „Niebo istnieje naprawdę” i „Pan od muzyki” i swobodnej dyskusji nad ich moralnym przesłaniem.

W trzecim i ostatnim dniu rekolekcji czekała młodzież szczególna niespodzianka w postaci wstrząsającego świadectwa wiary, które przed Mszą św. przedstawił pan Daniel, Jordańczyk żyjący obecnie w Polsce. W jego wypowiedzi wyczuć można było niezwykła determinację i wolę pozostawania przy Chrystusie, pomimo przeszkód wydawałoby się nie do pokonania. On radykalny muzułmanin wychowany w muzułmańskiej rodzinie, będąc studentem uwierzył w Chrystusa! Za takie odstępstwo od islamu groziła mu śmierć ze strony współwyznawców, a nawet ze strony własnego ojca i braci! Pobity i poniżony wyrzekł się rodziny, wyrzekł się ojczyzny, przyjaciół wszystkiego co dotychczas uważał za drogie i cenne w swoim życiu, w imię wierności Chrystusowi, w imię miłości do Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. On radykalny muzułmanin stał się chrześcijaninem i wiernym wyznawcą Chrystusa. Nic dziwnego, że słuchacze poruszeni świadectwem pana Daniela nagrodzili jego wstrząsające wyznanie gromkimi brawami.

Oczywiście, aby przygotować i zaplanować warsztaty poprowadzone z takim rozmachem potrzeba zaangażować cały zespół ludzi. I na tym polu już kolejny raz sprawdziła się główna pomysłodawczyni tych wyjątkowych rekolekcji siostra Iwona Siewkowska. Jej umiłowanie muzyki, niespożyta energia, szeroki zasób wiedzy, charyzmatyczne wręcz umiejętności otworzyły przed młodzieżą szansę na skorzystanie z szerokiej i bogatej oferty programowej. Uczestnicy rekolekcji przeżyli zapewne niezwykłą intelektualną przygodę, poznając różne dziedziny wiedzy, kultury i sztuki, uzyskując wyczerpujące i nie tuzinkowe odpowiedzi na nurtujące pytania.

P1100501

Słowa uznania należą się również wieloletniemu i wielce zasłużonemu nauczycielowi religii w tym Gimnazjum ks. prałatowi dr Tomaszowi Małkińskiemu – współtwórcy tych niezwykłych rekolekcji i młodemu wiekiem i doświadczeniem pedagogicznym ks. diakonowi Tomaszowi Śliwińskiemu, który z całą spontanicznością starał się pomagać organizatorom.

Zrozumiałe, że w tak rozbudowane warsztatowo rekolekcje zaangażowane było też grono pedagogiczne i pani dyrektor Ewa Podpora. To oczywiste, że bez „zielonego światła” ze strony Pani Dyrektor żaden pomysł tego typu rekolekcji nie zostałby zrealizowany. Imponuje odwaga, dalekowzroczność i determinacja całego grona pedagogicznego tego wspaniałego Gimnazjum! Imponuje autentyczna troska nauczycieli o staranne wychowanie młodzieży i rozbudzanie w wychowankach głodu wiedzy i ciekawości świata.

            Dziękując wszystkim PT organizatorom i autorom tych niezwykłych rekolekcji wielkopostnych, pomódlmy się aby pracowitego zasiewu dobra, wzajemnej życzliwości, przyjaźni i miłości nie zagłuszyła bezmyślna próżność i egoizm tego świata.

                                                                                              Andrzej Michał Skoczek