«

»

KOMENTARZ NA III NIEDZIELĘ ADWENTU

Iz 61, 1-2a.10-11; 1 Tes 5, 16-21; J 1, 6-8.19-28

Dzisiejsza trzecia Niedziela Adwentu zwana „Gaudete” – radujcie się, zaprasza nas do tego abyśmy dziękowali Panu Bogu i radowali się z Jego Obecności w naszym życiu. Czy jestem człowiekiem autentycznej radości wewnętrznej, której źródłem jest życie wewnętrzne? Gdy człowiek żyje w zgodzie z sobą, z innymi i z Panem – jest radosny.

 

Ks. Tomasz Małkiński