«

»

Regulamin Biblijnej Akademii Najmłodszych 2014/2015

I.Cele
Wsparcie form katechezy przyparafialnej dla dzieci. Pogłębienie wiedzy biblijnej i znajomości Pisma Świętego. Aktywizacja dzieci gromadzących się na niedzielnych Mszach św. w parafiach. Zaangażowanie i integrowanie rodzin wokół problematyki duszpasterstwa biblijnego. Pogłębienie osobistej relacji uczestników konkursu z Panem Bogiem.
II.Organizatorzy
Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej Katolicki Ośrodek Apostolatu Biblijnego.
III.Uczestnicy
Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych (w porozumieniu z Organizatorem można do finału zgłosić dzieci młodsze, ale umiejące czytać).

IV.Zasady organizacyjne

1. Konkurs trwa w parafiach od 28 września 2014 roku (1 seria pytań) do 12 kwietnia 2014 roku (w sumie 21 serii pytań). Finał odbędzie się 9 maja 2015 roku w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.
Konkurs ma charakter archidiecezjalny, chociaż realizowany jest w parafiach.
Polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pięć pytań testowych dotyczących znajomości tekstu ewangelii przeznaczonej na daną niedzielę.

2. Na stronie internetowej Katolickiego Ośrodka Apostolatu Biblijnego (UWAGA: NOWY ADRES INTERNETOWY STRONY – www.koab.pl) systematycznie ukazują się pytania testowe dla uczestników Biblijnej Akademii Najmłodszych 2015. Wystawienie pytań dokonuje się najpóźniej w czwartek przed konkursową niedzielą. Kapłan prowadzący dziecięce Msze św. w parafii, animator grupy przyparafialnej lub katecheta w szkole ściąga pytania z Internetu i po powieleniu przekazuje je dzieciom. Dzieci mające dostęp do Internetu mogą zrobić to samodzielnie

3. Podpisane przez siebie kartki z odpowiedziami dzieci składają podczas niedzielnej Mszy świętej.

4. Odpowiedzi ukazują się na stronie Katolickiego Ośrodka Apostolatu Biblijnego (UWAGA: NOWY ADRES INTERNETOWY STRONY – www.koab.pl) najwcześniej w poniedziałek po konkursowej niedzieli.

5. Punkty za trafne odpowiedzi są systematycznie zliczane przez cały rok. W ten sposób tworzy się praktyczna lista uczestników Akademii i przy okazji trwa rywalizacja między dziećmi.

6. Po zakończeniu konkursu w parafiach (12 kwietnia 2015 roku) następuje ogłoszenie wyników w parafiach (26 kwietnia 2015 roku). Dzieci otrzymują nagrody i wyróżnienia fundowane przez parafię, a najlepsi zaproszeni są na finał archidiecezjalny, organizowany przez Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.
UWAGA:
Nazwiska trzech najlepszych uczestników BAN 2014/2015 w parafiach należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2015 roku do Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży na e-mail: mprzybylski@mkw.pl . W związku z przygotowaniem finału i gali finałowej po tym terminie nie będą przyjmowane żadne zgłoszenia.
W sobotę, 9 maja 2015 roku, w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej odbędzie się finał oraz Gala finałowa BAN 2015 i nagradzanie najlepszych z najlepszych.

V. Kontakt z organizatorami
1. Ks. dr Marek Przybylski – Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, ul. Miodowa 17/19, 00 – 246 Warszawa; tel. 22 531 72 23, tel. kom. 792 439 050; e-mail: mprzybylski@ mkw.pl
2. Katolicki Ośrodek Apostolatu Biblijnego, 01 – 355 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 67d, tel. 22 665 19 21, e-mail: koab@koab.pl .