«

»

KOMENTARZ NA XXX NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ /26.10.2014/

Wj 22, 20-26; 1 Tes 1, 5c-10; Mt 22, 34-40

 

Dobrze jest znać odpowiedź na pytanie o to co jest najważniejsze w życiu człowieka. Pan Jezus rozwiązując tą kwestię  wskazuje jednoznacznie, że chodzi o  zachowanie przykazania miłości Boga i bliźniego. Jednakże musimy pamiętać, że znajomość odpowiedzi w tak ważnej sprawie nie wystarczy do zbawienia. Aby dostać się do Królestwa Niebieskiego, każdego dnia musimy wcielać w życie przykazanie miłości do Boga i do ludzi. Musimy czynić to z ogromną determinacją: całym sercem, całą duszą i całym
swoim umysłem. Wtedy będziemy upodabniać się do Jezusa, który cały oddany jest Ojcu i braciom, a to jest przecież „przepustką” do nieba.

ks. Tadeusz Bożełko