«

»

Komentarz na XXIX niedzielę zwykłą

Iz 45, 1.4-6; Tes 1, 1-5b; Mt 22, 15-21

 

Oddajmy Bogu, co boskie. Bez niepotrzebnego myślenia i rozpatrywania. Trzeba zwyczajnie oddać swoje życie w ręce Pana Boga. Stańmy się narzędziem w Jego ręku. Naszym największym zadaniem jest oddać Bogu, co boskie, a resztę bez żalu pozostawić.

x. Dk. Tomasz Śliwiński