«

»

Komentarz na 28 niedzielę zwykłą

Iz 25, 6-10a; Flp 4, 12-14, 19-20; Mt 22, 1-14

Prorok Izajasz, żyjący w VIII wieku przed narodzeniem Pana Jezusa, mówi, że Pan Bóg dla dobrych ludzi, którzy
w Nim pokładają nadzieję i Go kochają, przygotuje wspaniałą ucztę. A psalmista śpiewa „po wieczne czasy zamieszkam u Pana”. Nasze szczęście to niebo, które otrzymujemy z rąk Pana.

ks. Tomasz Małkiński