«

»

Promocja nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

W sobotę 14 czerwca b.r. JE ks. kardynał Kazimierz Nycz arcybiskup metropolita warszawski udzielił błogosławieństwa nowej grupie nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Uroczystość miała miejsce w archikatedrze warszawskiej św. Jana Chrzciciela w obecności księży proboszczów i rodzin promowanych szafarzy, u stóp obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, rozpoczynającego właśnie peregrynację w naszej archidiecezji. Już po raz siódmy posyłani są kolejni nadzwyczajni szafarze przez swojego Arcypasterza do posługi niesienia  Pana Jezusa głównie ludziom obłożnie chorym, cierpiącym, przykutym do łóżka, ale również w nadzwyczajnych sytuacjach udzielania pomocy kapłanom w rozdzielaniu Komunii  świętej wiernym zgromadzonym w kościele.

W obecnie wypromowanej grupie 151 nadzwyczajnych szafarzy znaleźli się po raz pierwszy również przedstawiciele z parafii św. Tomasza Apostoła, skierowani jesienią 2013 roku na specjalny kurs przez ks. proboszcza Henryka Małeckiego. Promocję otrzymali panowie: Grzegorz Bakalarski, Bartosz Bujak, Jerzy Smirnow, Andrzej Skoczek i Andrzej Zieliński. Wszyscy proszą o modlitwę, bo zdają sobie sprawę, że odpowiedzialne pełnienie tej niezwykle ważnej posługi wymaga łaski Bożej, ale także zwykłej ludzkiej życzliwości i wsparcia ze strony parafian.

Szafarze przygotowywali się do podjęcia swoich zadań  biorąc udział w wykładach obejmujących teologiczne treści sakramentu Eucharystii, prawne umocowanie funkcji szafarza w Kościele, jak też rozważając różne praktyczne aspekty wykonywanych czynności w czasie mszy świętej i przy łóżku chorego.