«

»

Posiedzenie Rady Duszpasterskiej w dn. 9.06.2014 r.

Odbyło się kolejne posiedzenie Rady Duszpasterskiej. Głównym tematem spotkania było omówienie przygotowania do odpustu parafialnego oraz do uroczystości Bożego Ciała. W trakcie dyskusji ustalono, że ważnym  zadaniem wspólnoty parafialnej jest poszukiwanie i tworzenie płaszczyzny kontaktów międzyludzkich nie tylko poprzez sprawowaną liturgię, ale również na drodze dobrej zabawy i kontaktów towarzyskich, aby w ten sposób przełamywać anonimowość. Taką właśnie ważną misją ewangelizacyjną, wykraczającą poza mury świątyni, jest w naszej wspólnocie odpust parafialny.

W dalszej kolejności ustalono jak ma przebiegać uroczystość Bożego Ciała, przygotowanie ołtarzy wzdłuż ul. Dereniowej, a także przebieg liturgii i oprawa muzyczna procesji. W czasie wolnych wniosków rozwinęła się żywa dyskusja wokół spraw bieżących dotykających życia naszej wspólnoty.