Ostatnie pożegnanie prof. dr hab. dr h.c. Janusza Stanisława Załuska

 

 

Uroczystości pogrzebowe prof. dr hab. dr h.c. Janusza Stanisława Załuska odbyły się w dn. 30 lipca 2014 r. o godz. 12.00 w kościele parafialnym św. Tomasza Apostoła na Ursynowie.

Mszę św. poprowadził proboszcz ks. prałat dr Henryk Małecki. W koncelebrze uczestniczyli  księża prałaci dr Tomasz Małkiński, Tadeusz Bożełko i ks. Paweł Budziak. Kapłani do ołtarza wyszli ubrani w białe szaty stając się widocznym znakiem, że uczestnicząc w uroczystości pogrzebowej zanurzamy się w nadziei zmartwychwstania, a nie w rozpaczy śmierci. Chcemy pożegnać się z wiarą i żyć nadzieją i żywić tę nadzieję wiarą na spotkanie w Domu Ojca, gdzie jest mieszkań wiele, wyjaśnił Celebrans. Biały kolor szat przypomina zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Pieśni i teksty mszalne zostały również wybrane z okresu wielkanocnego, aby podkreślić nadzieję zmartwychwstania. Bo wierzymy, że św. p. Janusz Stanisław przeszedł ze śmierci do życia, że jest w chwale uwielbionych, że Bóg miłosierny ukazał mu swoje oblicze.

Zmarłego Profesora żegnała najbliższa rodzina, członkowie Drogi Neokatechumenalnej, przyjaciele, znajomi i zebrani w kościele parafianie.

W homilii ks. Małecki odniósł się do bogatego życiorysu Zmarłego podkreślając Jego zasługi jako człowieka niekłamanej wiary, męża, ojca i dziadka, wybitnego naukowca i wielkiego patrioty. Nikt nie umiera dla siebie poucza nas w Liście do Rzymian św. Paweł. W tym Liście zwraca się również i do nas myślących o przyszłości, abyśmy nie żyli dla siebie.

Właśnie św. p. prof. dr hab. dr h. c. Janusz Stanisław Załuska nie żył tyko dla siebie. Jego życie jest obficie wypełnione służbą Panu Bogu, drugiemu człowiekowi i Ojczyźnie. Oto w przededniu 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego jeden z nielicznych już powstańców melduje się przed majestatem Boga, aby połączyć się nie tylko ze swoimi rodzicami, żoną, krewnymi i przyjaciółmi ale także z całym zastępem tych, którzy siedemdziesiąt lat temu pełnili służbę na barykadach, walczyli o naszą niepodległość, walczyli o honor i naszą tożsamość. Możemy powiedzieć, że ten kawalerzysta o niezwykłej wrażliwości i fantazji już dzisiaj obcuje z wszystkimi, którzy bronili Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, z królami, hetmanami, rycerzami, wodzami i  żołnierzami. Pomimo, że był naukowcem to do końca czuł się również żołnierzem. Był zawsze wierny ideałom żołnierskiej przysięgi – Bóg, Honor i Ojczyzna.

Miałem przyjemność poznania Profesora i jestem za to Panu Bogu wdzięczny – stwierdził ks. Henryk. Zaraz po radościach wielkanocnych razem z ks. Tomaszem, który od prawie dwudziestu  lat towarzyszył św. p. Panu Profesorowi poszliśmy, aby go odwiedzić.  Prowadząc krótką rozmowę byłem pod wrażeniem trzeźwości umysłu mojego Rozmówcy. Rozumiałem doskonale Profesora, bo mój dziadek też był kawalerzystą, co pozwoliło nam wprowadzić do rozmowy osobiste wątki wspomnieniowe.

I stało się, że ten niezwykły człowiek przechodzi w wieczność. Starajmy się przeżywać to rozstanie w duchu wiary. Wiemy przecież, że życie się nie kończy, że jest wiecznym procesem. Jeśli Pan Bóg powołuje człowieka do istnienia, to nie po to żeby go unicestwiać. Pięknie to wybrzmiewa w liturgii, gdy w Prefacji śpiewamy z okazji pogrzebów: „Życie zmienia się, ale się nie kończy”.         Oto pozostawiamy dom ziemskiej pielgrzymki, uczyniony ludzką ręką i przechodzimy w wieczność do Domu Ojca, gdzie jest mieszkań wiele.

W liturgii słowa Pan Jezus do strwożonych Apostołów mówi: „Niech się nie trwoży serce wasze. Nie lękajcie się. Ja Jestem”. To „Ja Jestem” w dzisiejszej perykopie ewangelicznej ma niezwykłe znaczenie. Bo jest to rdzeń imienia Bożego. To znaczy – Ja Jestem Jahwe. To „Nie lękajcie się” nie wypowiada jakiś prorok, nauczyciel, cudotwórca, czy szlachetny człowiek. To sam Bóg do nas mówi – „Nie lękajcie się” ponieważ życie ludzkie się nie kończy. Bo życie ludzkie trwa, przemienia się i doskonali.

Moglibyśmy powiedzieć za św. Augustynem, że „Niespokojne jest serce ludzkie dopóki nie spocznie w Bogu”. To ludzkie serce profesora Janusza Stanisława dzisiaj spoczęło w Panu Bogu. Po trudach niełatwego życia, życia pełnego wysiłku i różnych wyrzeczeń, a nawet w swoim czasie prześladowań odnalazło spokój w Panu. Oto bogate, wypełnione po brzegi życie osiąga swój zenit, swoją pełnię w Chrystusie, w chwale Jego Zmartwychwstania.

Właśnie z taką nadzieją żegnamy dzisiaj Pana Profesora, który rzucał serce za przeszkody, nie żył bowiem tylko dla siebie, wychował dwóch synów i córkę a także znaczące grono pracowników naukowych. Żył cały wiek wypełniony po brzegi miłością do Boga, rodziny, przyjaciół i znajomych, a także miłością do Ojczyzny i wyższych wartości.

Stajemy dzisiaj przy ołtarzu z uczuciem wdzięczności Panu Bogu za to, że ten Człowiek był pośród nas, że mogliśmy choć trochę skorzystać z Jego wielkiego dorobku życiowego, że był przykładem dla księży i dla wszystkich jak pokonywać trudności i nie załamywać się. U podstaw tego twórczego wysiłku i heroizmu ducha jest głęboka wiara praktykowana na co dzień w naszej wspólnocie parafialnej. Właśnie jako wspólnota parafialna chcemy dzisiaj Panu Bogu szczególnie podziękować za dar obecności profesora Janusza Stanisława, za dar służby drugiemu człowiekowi, za przykład żywej wiary i niegasnącej nadziei. Żywiąc tę właśnie nadzieję żegnamy Profesora i liczymy na spotkanie w Domu Ojca, gdzie jest mieszkań wiele.

Dla wielu z Nas zapewne jest to trudny moment, bo rozstanie jest zawsze trudne. Jest to moment bólu i wielkiego smutku, ale niech te uczucia tonuje wspomniana już ewangeliczna nadzieja spotkania. Pamiętając, że każdy człowiek jest grzeszny próbujmy się odwdzięczyć Panu Bogu modlitwą wstawienniczą za dar obecności Profesora pośród nas, za dar Jego służby za całe dobro, które stało się naszym udziałem. Prośmy dobrego Boga, aby przyjął Profesora do swojej chwały, obdarzył wiecznym pokojem i wieczną radością.

Po zakończonej Eucharystii w kościele św. Tomasza Ap. dalszą część uroczystości pogrzebowych poprowadził, już na warszawskich Powązkach,  ks. prałat dr Tomasz Małkiński wieloletni duszpasterz Profesora i przyjaciel Rodziny. Po mszy św. w kościele św. Karola Boromeusza z udziałem bardzo licznych wiernych, Zmarły został odprowadzony do rodzinnego grobu w asyście kompanii honorowej WP. Żałobnemu orszakowi towarzyszył kary koń, prowadzony przez kawalerzystę, co stanowiło niezwykle sugestywny symbol żołnierskiej służby i uhonorowanie dorobku naukowego Profesora w zakresie hodowli owiec i koni. Na powązkowskim cmentarzu przy trumnie Zmarłego zostały też wygłoszone liczne przemówienia przedstawicieli świata nauki podkreślające zasługi  Profesora, awansowanego pośmiertnie do stopnia kapitana WP. Uroczystości zakończyła salwa honorowa.

P1090522P1090515P1090523P1090532

 

Patronalne święto Hospicjum Onkologicznego

 

 

Fundacja Hospicjum Onkologicznego św. Krzysztofa znajdującego się na terenie naszej parafii przy ul Pileckiego obchodziła w piątek 25 lipca swoje patronalne święto. Z tej okazji, personel Hospicjum, a także ludzie dobrej woli wspierający moralnie i materialnie działalność tej niezwykle ważnej  społecznie placówki spotkali się na uroczystej wieczornej mszy św. w kościele św. Tomasza Apostoła.

Przed mszą św. była okazja do zapalenia świeczek pamięci, aby powierzyć w modlitwie i przez symboliczny płomień świecy miłosierdziu Bożemu wszystkich bliskich, którzy uwolnieni od bólu i udręki schorowanego ciała odeszli już do wieczności.  Modlitewnej zadumie towarzyszyły  przeźrocza ukazujące prozę życia w Hospicjum, zmaganie się z chorobą pacjentów i codzienny trud posługującego personelu. Były to obrazy niezwykle sugestywne, wielce wymowne i pozostające na trwale w pamięci.

 Pokazowi przeźroczy towarzyszył komentarz dr Elżbiety Jarosz na temat działalności Hospicjum. W powszechnej świadomości utrwaliło się przeświadczenie, że jest to „umieralnia”. Przeczy temu cel i zadania do których Hospicjum zostało powołane – stwierdziła Pani Doktor. Chociaż pacjentom proponuje się jedynie leczenie objawowe, uwolnienie od cierpienia i bólu na drodze farmakologicznej, to są również tacy pacjenci, którzy wbrew chorobie, właśnie tu spełniają swoje najskrytsze marzenia. Tu też miał miejsce ślub.  Tu wielu chorych staje się ojcami, dziadkami i babciami, obchodzi święta, imieniny, a także różne rodzinne rocznice. Są więc łzy radości, że na przekór chorobie doczekało się ważnej, szczęśliwej chwili w życiu osobistym. Zapewne ta radość w odczuciu chorych dostrzegających już kres swojego życia, ma zupełnie inny, znacznie mocniejszy i głębszy wymiar. Mury Hospicjum skrywają również bardziej przyziemne odczucia, choćby niejedną kłótnię rodzinną o podział majątku po zmarłym bliskim. Skrywają też autentyczną rozpacz i ból bliskich, którzy żegnają  na zawsze odchodzącą kochaną osobę. Tak ekstremalne sytuacje łatwiej jest znieść ludziom wierzącym, bo gdzieś w tyle głowy pozostaje jednak myśl, że życie tak naprawdę nie kończy się z chwila śmierci, że Chrystus ukazuje nam przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie zupełnie inną, wspaniałą perspektywę życia wiecznego. Nic więc dziwnego, że w obliczu takich skrajnych przeżyć, zatrudnieni w Hospicjum  wolontariusze – więźniowie ochotnicy stają się innymi ludźmi, zmieniają się ich charaktery, łagodnieją obyczaje i sposób zachowania.

Pani dr Elżbieta Jarosz przedstawiając działalność i cele Hospicjum, równocześnie serdecznie podziękowała wszystkim osobom wspierającym materialnie Fundację Hospicjum Onkologicznego. Bo to wsparcie jest potrzebne, aby cele Fundacji mogły się rzeczywiście spełniać. Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa tylko część wydatków, pozostałe należy zebrać licząc na wsparcie ludzi dobrej woli.

Mszę św. celebrował wieloletni kapelan Hospicjum Onkologicznego ks. prałat dr Tomasz Małkiński w koncelebrze z ks. Michałem Szymańskim. W niezwykle mądrej, poruszającej homilii ks. Tomasz zacytował na wstępie werset Psalmu 126: „Którzy we  łzach sieją  żąć będą w radości”. Bo tam, gdzie leją się łzy autentycznej, nie udawanej rozpaczy otwiera się równocześnie perspektywa życia wiecznego. Trzeba, abyśmy zawsze pamiętali, że nasze życie ziemskie jest poddane presji czasu i to co dobre i to co złe przemija. Jedynie miłość, autentyczna Miłość trwa wiecznie i przekracza otchłań grobu. To Bóg obdarzył nas miłością do drugiego człowieka, a szczególnie do człowieka chorego. Jeśli chorego, obdarzamy nie udawanym uczuciem, otaczamy troskliwą opieką, nie pozostawiamy w samotności i udzielamy pomocy, gdy jej potrzebuje, to nasze uczynki podobają się Bogu, bo tak też czynił Jezus – podkreślił Celebrans. Każde odejście bliskiej nam osoby  mocno przeżywamy, ale poza smutkiem trzeba spojrzeć głębiej. Trzeba starać się zrozumieć tajemnicę cierpienia i odchodzenia z tego świata. Łatwiej to uczynić na gruncie wiary.  To trudna tajemnica, której za życia nie poznamy, chociaż na zawsze jest wpisana w perspektywę ziemskiego losu każdego człowieka. Każdy z nas wcześniej, czy później z tajemnicą śmierci będzie musiał się zmierzyć.

Trzeba więc mieć duchową dojrzałość i mocną wiarę, aby służyć chorym w Hospicjum. Tam nie ma teoretycznych, filozoficznych rozważań, bo nie ma na to czasu, miejsca i przyzwolenia. Jest natomiast autentyczna rzeczywistość śmierci, którą jakże trudno wytłumaczyć bliskim, żegnającym chorego, szczególnie, gdy chorym jest ktoś młody, którego ziemskie życie jeszcze się na dobre nie rozpoczęło. Potrzeba więc mocnej wiary i duchowej dojrzałości, aby zmierzyć się odważnie z tajemnicą życia i śmierci. Bez Bożej pomocy, bez wsparcia Ducha Świętego jest to po prostu niemożliwe. Tak więc Hospicjum staje się płaszczem ochronnym, gdzie chorzy, nie pozostawieni własnemu losowi, czują się bezpiecznie, bo bez strachu i bólu, pogodzeni z Bogiem, dożywają ostatnich dni.

W kontakcie z chorym nie wystarczą emocje, tu potrzebna jest aktywność, delikatne wsparcie, czasami milcząca obecność i zawsze dobroć oraz miłość. Właśnie tak czyniąc, opiekujący się chorymi łączą się z miłosiernym Chrystusem, który za nas umarł na krzyżu. W takich chwilach nie wolno poddawać się rozpaczy. Trzeba uporczywie podtrzymywać wiarę w obcowanie świętych, zaakceptować nieuchronność śmierci i pielęgnować nadzieję spotkania się z bliskimi w lepszym, duchowym świecie, w którym miłość w Chrystusie Panu trwa wiecznie -  podsumował swoją wypowiedź wieloletni Kapelan Hospicjum.

Wierni obecni w kościele słuchający homilii ks. Tomasza odczytywali z jego słów autentyczność uczuć kapłana niezwykłej wiary, który stykając się na co dzień, przez wiele lat z tajemnicą śmierci stara się ukazać nam, zwykłym „zjadaczom chleba” istotę naszego ludzkiego życia, odartego z całego lukru ziemskiej cywilizacji i bezmyślnego nurzania się w przyjemnościach. Są chwile szczególne, być może najważniejsze, gdy nasze ziemskie życie gwałtownie przyśpiesza, bo poddawane jest egzaminowi z człowieczeństwa, gdy ktoś bliski, bardzo bliski przechodzi z życia ziemskiego do życia wiecznego. Warto uzmysłowić sobie prawdę, że właśnie ten ostateczny egzamin z miłości bliźniego, jest w naszej ziemskiej egzystencji najważniejszy. Jest realnym sprawdzianem naszej wiary, naszej miłości, naszej ludzkiej godności. Trzeba więc aby każdy z nas modlił się usilnie do Boga, póki sił starcza o łaskę dobrej śmierci.

                                P1090510 P1090508 P1090507 P1090509

Ogłoszenia parafialne – XVII Niedziela Zwykła

 

27.07.2014 r.

 1.  W dniu dzisiejszym gościmy w naszej parafii o. Pawła Rawskiego misjonarza z Kamerunu. W czasie Mszy św. o. Paweł skieruje do nas Słowo Boże, a po liturgii przed kościołem będzie zbierał ofiary na potrzeby misji w Kamerunie. O. Pawła bardzo serdecznie witamy w naszej parafialnej wspólnocie.
 2. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca. Zachęcamy do comiesięcznej spowiedzi i komunii wynagradzającej.
 3. W piątek 1 sierpnia będziemy obchodzili 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W godzinie rozpoczęcia walk o 17.00 rozlegnie się dźwięk syren i dzwonów kościelnych. Zatrzymajmy się wtedy na minutę modlitewnej ciszy. O godz. 19.00 zapraszamy na Mszę św. w intencji poległych i pomordowanych powstańców oraz mieszkańców Stolicy.
 4. W najbliższych dniach na szlak ku Jasnej Górze wyruszają z Warszawy liczne pielgrzymki – w tym po raz 32. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna i po raz 303. Warszawska Pielgrzymka Piesza. Każdego dnia na modlitwie będziemy łączyć się duchowo z pątnikami, prosząc Boga o siły i o Jego błogosławieństwo dla wszystkich pielgrzymujących.
 5. W dniach 4-6 września br. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza na autokarową pielgrzymkę w intencji polskich rodzin. Na trasie pielgrzymki: Kalisz, Licheń i Toruń. Szczegółowe informacje pod nr. tel. 720 530 102.
 6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej i korzystania ze zbiorów biblioteki parafialnej.
 7. Składamy najserdeczniejsze podziękowania wszystkim, którzy swoimi ofiarami wspierają prace prowadzone przy parafii.
 8. Wszystkim drogim parafianom i gościom odwiedzającym naszą wspólnotę parafialną życzymy Bożego błogosławieństwa i dobrej pogody na czas wakacyjnego wypoczynku.

Ogłoszenia parafialne XIV Niedziela Zwykła 06.07.2014

 

 

 

 1. Zapraszamy do Galerii w Domu Parafialnym Betania na wystawę portretów Jana Pawła II autorstwa Jerzego Derkacza.

 

 1. Dziś niedziela inkasencka. Ofiary na prace przy kościele, za które składamy serdeczne Bóg zapłać, można składać w Betanii u pp. Petrażyckich i w zakrystii.

 

 1. W niedzielę szóstego lipca o godz. 13.20 w Sali Koncertowej Domu Parafialnego Betania odbędzie się spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja. W programie informacje ogólne, oraz projekcja drugiej części filmu Krzyż – Jezus w Chinach”. W trakcie trwania spotkania, będzie możliwość wsparcia materialnego dla Radia Maryja i Telewizji Trwam.

 

 1. Urząd Dzielnicy Usynów zaprasza na koncert w ramach Muzycznego Lata na Ursynowie pt. „Od Neapolu po Granadę” dziś szóstego lipca o godz. 19 na terenie obok Ratusza przy al. KEN 61.

 

 1. Grupa Odnowy w Duchu Świętym „Miriam” zaprasza we wtorek 08.07 o godz. 19 na Mszę o Duchu Świętym.

 

 1. Przypominamy, że w czasie wakacyjnym w dni powszednie nie ma Mszy Św. o godz. 8.00 a w niedzielę o godz. 17.00. Kancelaria jest czynna w poniedziałki od 16 do 18 w środy od 10 do 12 i od 16 do 18 i w piątki od 10 do 12 i od 16 do 18.

 

 1. 10 lipca zapraszamy o godz. 18.15 na nieszpory o św. Tomaszu Ap.

 

 1. 13 lipca zapraszamy na różaniec fatimski wyjątkowo o godz. 18.00.

 

 1. W niedzielę 13.07, zapraszamy do udziału w autokarowej pielgrzymce na Jasna Górę. Odjazd z przed kościoła o godz. 5.00 powrót ok. 20.00. Koszt pielgrzymki 50 zł. Zapisy u siostry Janiny.

 

 1. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

 

 1. Na rozpoczęty czas urlopów i wakacji życzymy dobrych i bezpiecznych przygód z Bogiem i ludźmi, szczęśliwych powrotów i odpoczynku.

Zmiany personalne w naszej parafii

Ks. Kardynał Kazimierz Nycz odwołał z funkcji wikariusza naszej parafii ks. Tomasza Chruścika i mianował go wikariuszem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Piastowie. Ks. Tomaszowi serdecznie dziękujemy za jego ofiarną, gorliwą i owocną posługę.

Ksiądz Radosław Pleskot, posługujący w naszej parafii przez ostatni rok został mianowany wikariuszem parafii św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie.

Z racji okresu urlopowego obu księży będziemy żegnać w niedzielę, 24.08, na Mszy św. o godz. 10.30.

Ks. Kardynał mianował kapelanem szpitala onkologicznego i rezydentem naszej parafii ks. prałata Tadeusza Bożełkę. Witamy go bardzo serdecznie, życząc błogosławieństwa Bożego w posłudze duszpasterskiej.

Do pracy w naszej wspólnocie parafialnej skierowany został także ks. dk. Tomasz Śliwiński, który swoją posługę rozpocznie 29.08.

13 Niedziela Zwykła /29.06.2014/

 1. Zapraszamy dzisiaj i w poniedziałek na nabożeństwo czerwcowe o godz. 18.30.
 2. W czwartek 3.07, przypada uroczystość Patrona naszej parafii, św. Tomasza Apostoła. Zapraszamy na uroczystą Mszę św. o godz. 19.00. Po Mszy św. procesja z relikwiami św. Tomasza Ap. W tym dniu można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
  Czytaj wpis

Odpust – 2014

P1090337Już po raz drugi w naszej parafii odbyła się uroczystość odpustu, przeniesiona z 3 lipca ( święto św. Tomasza Apostoła) na trzecią niedzielę czerwca. Wszystkie msze św. przebiegały zgodnie z kalendarzem liturgii niedzielnej. Szczytem uroczystości była prymicyjna Eucharystia celebrowana przez ks. Radosława Pleskota o godz. 13.15, na której wierni otrzymali specjalne prymicyjne błogosławieństwo.

 

 

 

Czytaj wpis

Promocja nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

W sobotę 14 czerwca b.r. JE ks. kardynał Kazimierz Nycz arcybiskup metropolita warszawski udzielił błogosławieństwa nowej grupie nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Uroczystość miała miejsce w archikatedrze warszawskiej św. Jana Chrzciciela w obecności księży proboszczów i rodzin promowanych szafarzy, u stóp obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, rozpoczynającego właśnie peregrynację w naszej archidiecezji. Już po raz siódmy posyłani są kolejni nadzwyczajni szafarze przez swojego Arcypasterza do posługi niesienia  Pana Jezusa głównie ludziom obłożnie chorym, cierpiącym, przykutym do łóżka, ale również w nadzwyczajnych sytuacjach udzielania pomocy kapłanom w rozdzielaniu Komunii  świętej wiernym zgromadzonym w kościele.

Czytaj wpis

Posiedzenie Rady Duszpasterskiej w dn. 9.06.2014 r.

Odbyło się kolejne posiedzenie Rady Duszpasterskiej. Głównym tematem spotkania było omówienie przygotowania do odpustu parafialnego oraz do uroczystości Bożego Ciała. W trakcie dyskusji ustalono, że ważnym  zadaniem wspólnoty parafialnej jest poszukiwanie i tworzenie płaszczyzny kontaktów międzyludzkich nie tylko poprzez sprawowaną liturgię, ale również na drodze dobrej zabawy i kontaktów towarzyskich, aby w ten sposób przełamywać anonimowość. Taką właśnie ważną misją ewangelizacyjną, wykraczającą poza mury świątyni, jest w naszej wspólnocie odpust parafialny.

Czytaj wpis

REKOLEKCJE NA SZLAKU /4-8 lipca 2014/

polonina-300x225

 

Po zeszłorocznym wyjeździe w Karkonosze czas na kolejne „rekolekcje na szlaku”. Tym razem wyjedziemy w Bieszczady.

Czytaj wpis

Starsze posty «